Цілодобова аварійно-диспетчерська служба

X
 • Щодо сплати за житлово-комунальні послуги.

  Відповідно до статті 322 Цивільного кодексу України власник зобов'язаний утримувати майно, що йому належить, якщо інше не встановлено договором або законом.

  Згідно статті 7 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» споживач зобов’язаний оплачувати надані житлово-комунальні послуги за цінами/тарифами, встановленими відповідно до законодавства, у строки, встановлені відповідними договорами.

  Сплатити за спожиті житлово-комунальні послуги можна шлягом переказу коштів на наступні рахунки:

  UA283005280000026006455025056 в АТ "ОТП БАНК" – Київська, 245;

  UA223005280000026005455037711 в АТ "ОТП БАНК" – Київська, 243-а;

  UA043005280000026006455037710 в АТ "ОТП БАНК" – Чорновола, 2-а;

  UA763005280000026000455021874 в АТ "ОТП БАНК"або

  UA163226690000026008300680125 в АТ "Ощадбанк" – для всіх інших (крім Київської, 245, 243-а та Чорновола, 2-а).

  Рекомендуємо вчасно сплачувати нарахування за використанні житлово-комунальні послуги, а саме – не пізніше 25 числа місяця, наступного за розрахунковим.

 • Вирішення питання щодо заборгованості за спожиті житлово-комунальні послуги.

  Якщо у споживача є заборгованість за житлово-комунальні послуги, з метою поетапного погашення свого боргу він має право звернутися до ТОВ «ЖИТЛО УЮТ СЕРВІС» для реструктуризації боргу. Таке право закріплено у Законі України «Про реструктуризацію заборгованості з квартирної плати, плати за житлово-комунальні послуги, спожиті газ та електроенергію» .

  Реструктуризация боргу — це спосіб погашення боргу, за допомогою якого полегшуються умови сплати боргу за рахунок зміни строків сплати суми заборгованості за житлово-комунальні послуги, при цьому  заборгованість сплачується щомісячно.

  Загальна сума платежів, що вносяться на оплату поточних платежів та платежів по погашенню реструктуризованої заборгованості, не повинна перевищувати 25 % доходівсукупного доходу всіх членів сім’ї, що визначаються при нарахуванні субсидій для працюючих громадян, і 20 % - для пенсіонерів та інших осіб, які отримують будь-які види соціальної допомоги

  Заборгованість за житлово-комунальні послуги, реструктуризується на термін до 60 місяців залежно від суми боргу та рівня доходів громадян на дату реструктуризації.

  Якщо у споживача є заборгованість і він відмовляється сплачувати її в добровільному порядку або укладати договір реструктуризації, то підприємства-надавачі житлово-комунальних послуг можуть пред’являти вимоги сплати боргу за спожиті житлово-комунальні послуги за весь період його існування. У разі недосягнення згоди щодо порядку погашення боргів за спожиті житлово-комунальні послуги це питання може бути вирішено в судовому порядку. Судовий процес відповідно до Розділу 2 (наказне провадження) Цивільного процесуального кодексу України, може проходити в «спрощеному» порядку шляхом видачі судового наказу.

  Наказне провадження - це самостійний і спрощений вид судового провадження у цивільному судочинстві при розгляді окремих категорій справ, у якому суддя в установлених законом випадках за заявою особи, якій належить право вимоги, без судового засідання і виклику стягувача та боржника на основі доданих до заяви документів видає судовий наказ, який є особливою формою судового рішення. Тому, ні кредитор ні боржник не викликаються на судове засідання

  При цьому відповідно до частини 2 статті 625 Цивільного кодексу України, кредитор має право вимагати сплату заборгованості з урахуванням індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від суми боргу

 • Скасування судового наказу не передбачає скасування заборгованості.

  Судовий наказ – це особлива форма судового рішення, яке видається за результатом розгляду справи в наказному провадженні.

  Ухвала про скасування судового наказу є процесуальним документом суду, яким скасовується лише документ – судовий наказ, але не заборгованість.

  Ухвала про скасування судового наказу не скасовує заборгованість та є підставою для звернення кредитора з тими ж вимогами (заборгованістю) в порядку позовного провадження

 • Щодо списання заборгованості, в тому числі у зв’язку зі спливом строку позовної давності (3 роки).

  Строк позовної давності встановлюється виключно судом, який має право обмежити період, за який може бути стягнуто борг.

  Цивільним кодексом України визначено, що позовна давність – це строк, у межах якого особа може звернутися до суду з вимогою про захист свого цивільного права або інтересу

  За статтею 257 Цивільного кодексу України встановлено загальну позовну давність тривалістю три роки, однак це не є підставою для несплати боргу споживачем комунальних послуг.

  Також листом Міністерства з питань ЖКГ України № 12/1-64 від 17.05.2007 року зазначено, що «списання боргів за спожиті житлово-комунальні послуги чинним законодавством не передбачено».

  В положенннях Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та «Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 10 «Дебіторська заборгованість», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 08 жовтня 1999 року № 237, зазначено, що виключення з активів підприємства (списання) безнадійної дебіторської заборгованості, в тому числі за якою минув строк позовної давності, є господарською діяльністю підприємства.

  Особовий рахунок відкритий на конкретного споживача у підприємства-виконавця житлово-комунальних послуг є документом внутрішньогосподарського обліку господарських операцій підприємства-виконавця і списання з цього внутрішнього господарського документа будь-яких сум є правом кредитора, тобто підприємства-виконавця, а не обов'язком.

 • Відсутність договору про надання житлово-комунальних послуг не є підставою для звільнення споживача від їх оплати.

  Відповідно до статті 7 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» споживач зобов’язаний укладати договори про надання житлово-комунальних послуг у порядку і випадках, визначених законом.

  Згідно із ч. 5 статті 13 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» Відмова споживача (іншої особи, яка відповідно до договору або закону укладає такий договір в інтересах споживача) від укладання договору з виконавцем комунальної послуги не звільняє його від обов’язку оплати фактично спожитої комунальної послуги, наданої таким виконавцем.

  Тож враховуючи вищевикладене якщо споживачі фактично користувалися житлово-комунальними послугами, вони зобов'язані оплатити їх, а відсутність договору на надання житлово-комунальних послуг не є підставою для звільнення споживача від оплати послуг у повному обсязі. Крім того, зобов'язання споживача щодо списання заборгованості за оплату комунальних послуг не передбачено чинним законодавством як спосіб захисту прав

 • Щодо боргу за житлово-комунальні послуги за попередні періоди.

  Заборгованість попереднього власника.
  Розглядаючи питання з приводу стягнення з нового власника житла боргу за попередні періоди, коли власник був інший, варто звертати увагу на те, що згідно зі статтею 322 Цивільного Кодексу України на власника покладається тягар утримання майна. Тож, новий власник майна не зобов’язаний повертати борги попереднього власника, якщо суд установить, що він не брав на себе обов’язку з їх сплати. Договори про надання послуг не обтяжують майна, тому за відсутності відповідної умови в договорі щодо відчуження нерухомого майна суд повинен відмовляти в задоволенні позовних вимог до нового власника, оскільки належним відповідачем є попередній власник.

  Заборгованість попереднього власника у порядку спадкування
  Якщо ж новий власник набув право власності у порядку спадкування, то він відповідно до ст.1218 Цивільного кодексу України отримує всі права та обов’язки, що належали спадкодавцеві на момент відкриття спадщини й не припинилися внаслідок його смерті, в розмірі вартості спадкового майна.
  Отже, у разі прийняття спадщини спадкоємцем на нього покладаються усі обов’язки щодо заборгованості за комунальні послуги.

 • Щодо перерахунку за комунальні послуги у зв’язку з відсутністю споживача в житловому приміщенні.

  Відповідно до пункту 6 статті 7 Закону України від 09.11.2017 № 2189-VІІІ «Про житлово-комунальні послуги» (далі-Закон) споживач має право на неоплату вартості комунальних послуг (крім постачання теплової енергії) у разі їх невикористання (за відсутності приладів обліку) за період тимчасової відсутності в житловому приміщенні (іншому об’єкті нерухомого майна) споживача та інших осіб понад 30 календарних днів, за умови документального підтвердження відповідно до умов договорів про надання комунальних послуг

  Відповідно до пункту 2 частини 1 статті 5 Закону, комунальні послуги - послуги з постачання та розподілу природного газу, постачання та розподілу електричної енергії, постачання теплової енергії, постачання гарячої води, централізованого водопостачання, централізованого водовідведення, поводження з побутовими відходами

  На всі комунальні послуги, якими Ви користуєтесь і які можуть неоплачуватися відповідно до вищевикладеного, встановлені прилади обліку, окрім поводження з побутовими відходами.

  Комунальні послуги з поводження з побутовими відходами надає ТОВ «Селтік-ТБО» з 01.03.2020 року, відповідно до Рішення виконавчого комітету Броварської міської ради Київської області від 25.02.2020 №162 "Про затвердження публічного договору про надання послуг з поводження з побутовими відходами мешканцям приватного сектору та багатоквартирних житлових будинків у місті Бровари Київської області".

 • Чому батареї перекриті, а я продовжую платити за опалення?

  Нарахування відбувається згідно з методикою розподілу між споживачами обсягів спожитих у будівлі комунальних послуг (Наказ міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, затверджений 22 листопада 2018 року  № 315, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 28 грудня 2018 за №1502/32954)

 • Що потрібно для переоформлення особового рахунку на нового власника?

  Для переоформлення особового рахунку на нового власника необхідно надати в ТОВ «ЖИТЛО УЮТ СЕРВІС» копії наступних документів:

  • копія договору купівлі-продажу (дарування) квартири: копія договору купівлі-продажу (дарування) квартири;
  • копія ВИТЯГУ з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності; копія паспортних даних;
  • копія ідентифікаційного коду.
 • Питання щодо проведення повірки лічильників

  ТОВ «ЖИТЛО УЮТ СЕРВІС» не проводить повірку лічильників. Мешканці самостійно звертаються до організацій, які надають дані послуги. Після проведення повірки копії документів потрібно надати до інженерної групи ТОВ «ЖИТЛО УЮТ СЕРВІС». 

 • Питання щодо отримання відео з камер відеоспостереження.

  Камери відеоспостереження встановлені з метою безпечного проживання та перебування осіб на території комплексів та запобігання вчинення правопорушень. ТОВ «ЖИТЛО УЮТ СЕРВІС» надає записи з камер відеоспостереження за зверненнями правоохоронних органів.

 • Питання щодо отримання Довідки про фактичне місце проживання

  Для отримання довідки необхідно звернутись до депутата за своєю адресою для отримання Акта обстеження житлово-побутових умов. На підставі цього документа ТОВ «ЖИТЛО УЮТ СЕРВІС» видає  довідку про фактичне місце проживання.

 • Питання щодо надання Довідки про відсутність заборгованості

  Бухгалтерія надає довідку протягом 3 робочих днів з моменту письмового звернення особи (в тому числі звернення в електронному вигляді).

 • Не працює карта заїзду на паркінг

  Стосовно неробочої карти зверніться, будь ласка, за номером телефону: 067-400-71-54

 • Дізнатися щодо пільг за житлово-комунальні послуги.

  Зверніться, будь ласка, за адресою: м. Бровари, вул. Незалежності, 11 кабінет №10 та 18. Телефон гарячої лінії 6-06-50. 

 • Питання щодо видачі терморегуляторів

  Терморегулятори видаються кожного четверга (окрім будинків по вул.Чорновола,8-Б, 8-В, Київська,235,237 та Соборна,21) з 14:00 до 18:00 за адресою: м. Бровари, вул. В. Чорновола, буд. 9, нежитлове приміщення 8 (після сходів необхідно повернути наліво в кінець коридору).Для отримання терморегуляторів власнику необхідно пред’явити паспорт.

 • Щодо надання дозволу на розміщення вивісок для комерційних приміщень

  В частині 1 статті 16 Закону України «Про рекламу» та пункті 3.3. Порядку розміщення об’єктів зовнішньої реклами в місті Бровари затвердженого рішенням Броварської міської ради від 11 травня 2017 року № 5556-28-07 (далі-Порядок) вказано що, на територіях, будинках і спорудах реклама розміщується за згодою їхніх власників або уповноважених ними органів (осіб). Для отримання дозволу на розміщення вивісок/табличок на будинках заявник має надати до ТОВ «ЖИТЛО УЮТ СЕРВІС» два примірники технічної документації, написати заяву на отримання дозволу. Після попереднього погодження заявник має підписати Договір на право тимчасового розміщення об’єктів зовнішньої реклами та табличок чи вивісок. Після підписання власником приміщення Договору надається дозвіл.

 • Як викликати сантехніка чи електрика?

  Під час виникнення аварійних ситуацій звертайтеся, будь ласка, до аварійно-диспетчерської служби за номерами: 044-500-53-85, 067-690-53-85. 

 • Як дізнатися заборгованість?

  Надішліть, будь ласка, електронну пошту на info@zhus.com.ua вказавши будинок та квартиру  і ми надішлемо вам платіжку.

 • Як зареєструватись у Особистому Кабінеті?

  Для входу у кабінет мешканця у меню сайту розміщений окремий розділ - «Кабінет»

  При кліку на нього вас буде перенаправлено на сторінку входу, де є кнопка реєстрації.

  1. Натисніть на кнопку «Зареєструватися»

  2. Заповніть усі поля.

  E-mail – це ваш логін для входу у кабінет. На цю ж пошту система буде надсилати листи у разі необхідності відновлення паролю.

  Пароль – має складатись мінімум з 8 символів

  3. Натисніть «Зареєструватися». Після цього вам надійде лист на вказаний e-mail

  4. На вказану електронну адресу прийде лист від з кнопкою для підтвердження реєстрації.

  Якщо не бачите листа у вхідних повідомленнях, рекомендуємо перевірити папку "Спам"

  5. Після підтвердження поштової адреси можете заходити в Кабінет і додавати свою квартиру чи паркомісце

 • Як додати квартиру чи паркомісце?

  Щоб додати квартиру:

  1. У Особистому Кабінеті натисніть кнопку «+ квартира»

  2. У новому вікні у відповідні поля введіть свій номер особового рахунку та ІПН

  3. Натисніть «Додати»

   

  Щоб додати паркомісце:

  1. У Особистому Кабінеті натисніть кнопку «+ паркомісце»

  2. У новому вікні у відповідні поля введіть свій номер особового рахунку та номер паркомісця

  3. Натисніть «Додати»

 • Як змінити свій пароль?

  Є два способи змінити пароль:

  1. Якщо ви авторизовані у Особистому Кабінеті, то зайдіть у розділ «Змінити пароль».
  У відповідних полях введіть новий пароль і повторіть його. Після чого збережіть зміни.

  2. Якщо забули пароль, то на сторінці входу в Особистий Кабінет під формою логіну можна надіслати запит на відновлення паролю.

  Для цього натисніть «Відновити» і введіть e-mail, який служить логіном. 

  На цю пошту надійде лист з посиланням.

  Перейшовши за ним, зможете створити новий пароль для входу. Пароль повинен містити мінімум 8 символів

  Важливо! Посилання дійсне 1 годину. Якщо протягом години у вас не було змоги перейти за посиланням, то відправте собі повторного листа, знову скориставшись формою відновлення паролю.

 • Не виходить завершити реєстрацію у кабінеті

  Якщо вам не приходить лист для завершення реєстрації, рекомендуємо:

  1. Перевірити папку "Спам" у поштовій скриньці.
  2. Надіслати лист повторно. 

  Важливо! Посилання у листі дійсне 1 годину.

  • Якщо ви не перейшли за ним протягом цього часу, то необхідно повторно надіслати лист для підтвердження пошти. 
  • Якщо ви перейшли за посиланям - і потрапили на сторінку 404, то значить термін дії посилання закінчився. Варто повторно надіслати лист для підтвердження своєї пошти.

  Як повторно надіслати листа?

  Під формою входу в Кабінет є посилання для надсилання нового листа для підтвердження реєстрації.

  При кліці на "Надіслати" перед вами відкриється форма для ведення e-mail.

  Введіть свою пошту та натисніть "Відправити".

  Перевірте свою пошту - вам повинен прийти лист з посиланням. Якщо листа нема серед вхідних повідомлень, перевірте спам.

  Після підтвердження поштової адреси, ви зможете додати свої рахунки та почати користуватись функціоналом Особистого Кабінету.

 • Як надати доступ до Кабінету орендарю?

  Ви можете надати орендарю доступ до квитанцій на оплату у Особистому Кабінеті. Для цього:

  1. Відкрийте розділ Доступи

  2. Натисніть «Додати» для внесення даних про орендаря

  3. Заповніть форму і натисніть «Додати»

  E-mail – логін орендаря

  Телефон – з ним орендар зможе авторизуватись у чат-боті

  4. Орендарю надійде лист для підтвердження пошти. Перейшовши за посиланням, орендар зможе авторизуватись в особистому кабінеті. Йому/їй будуть доступні квитанції для оплати та функціонал відправки заявок.

   

  Щоб закрити орендарю доступ, натисніть «Видалити» у списку орендарів